Co je to ready made společnost?

Právnické osoby, společnosti s ručením omezeným vznikají různě a za různým účelem. Buďto si je založí samotní podnikatelé, nebo jsou založeny za tím účelem, že budou po kratší, či delší době prodány, jako hotové společnosti. V obojím případě jde o zcela legální způsob.

Společnost lze získat v klidu

Když zakládáte společnost s ručením omezeným, potřebujete splňovat několik náležitostí daných zákonem. Musíte mít Živnostenské oprávnění na obor činnosti. Ty jsou buď volné, vázané a koncesované. Volné jsou jen registrační záležitostí, kdy jde v podstatě jen o vymezení předmětu podnikání. Ty další druhy činností už musí splňovat určit kritéria a musíte dokládat orgánům svou způsobilost je vykonávat. Jde především o kombinaci určeného vzdělání a délky praxe. Tuto okolnost lze obejít pomocí osoby, která bude garantovat, že se budete pohybovat v mezích zákona a patřičných norem.

Kromě živnostenského oprávnění potřebujete pro svou společnost s ručením omezeným také sídlo. Tedy adresu, na které bude vaše firma, alespoň korespondenčně dosažitelná.

Společnost s ručením omezeným lze založit až na základě usnesení Valné hromady, kterou sjednávají společníci. Na této Valné hromadě se zpravidla odsouhlasí stanovy, které jsou další zákonnou podmínkou. V případě, že si společnost s ručením omezeným zakládáte sám, budete v ní figurovat jako jediný společník a zároveň budete jednatelem, je toto nařízení lehce schizofrenní, ale bohužel je jej nutno splnit. Jakou formou to provedete je jen na vás. Pro úřad stačí písemný zápis obého.

Společnosti na klíč

Také je nutno složit v bance základní jmění společnosti. V České republice může mít základní jmění výši pouze jedné koruny, takže to asi nebude problém. Nic méně, jak je vidět je zakládání společnosti, ne přímo složité, ale je dost zdlouhavé a náročné na přípravu. Proto se spousta nových podnikatel přiklání k variantě, že si koupí společnost hotovou tedy ready made sro v Ostravě