Kreslícím prknům odzvonilo

Kdo jde studovat na technické obory, musí počítat s tím, že se setká s technickým kreslením a bude muset umět vytvořit technický výkres.
Technický výkres se používá zejména
·         ve strojírenství
–         turbíny
–         motorová vozidla
–         lodě
·         elektrotechnice
–         elektrický motor
–         transformátor
–         dynamo
·         stavebnictví
–         pozemní stavby
–         vodohospodářské stavby.
Rozhodně není nutné, aby měl člověk, který se bude technickým výkresem zabývat, malířský talent.Spíše smysl pro přesnost a perfekcionismus.


Jednodušší díky počítačům

Co je potřeba, aby se výkres povedl a mohl se použít v praxi?
·         Vhodně zvolené měřítko.
·         Musí obsahovat všechny informace, které jsou nutné pro výrobu stroje, stavby nebo součástky.

V minulosti stáli kresliči u kreslících prken.Což byl stojan s posuvnou dvojicí kolmých pravítek. Originál se kreslil na průsvitný (pauzovací) papír tužkou a tuší.

V dnešní době nám vše zjednodušily počítače.Zasáhly i do technických výkresů. A zasáhly v pozitivním směru. Stačí mít vhodný program na počítači a on udělá spoustu práce za konstruktéra. Pak může výkres jen vytisknout na tiskárně a poslat dál.


Vše je o přesnosti

Konstruktér musí mít vědomosti o výrobních postupech, aby šlo dílo zhotovit.K čemu by byl dokonalý návrh, kdyby se podle něho nedalo nic postavit nebo zkonstruovat. Naopak, nemusí mít malířský talent.
·         Výkres není realistickým zpodobněním díla.
·         Je to jeho zjednodušení, pomocí symbolů a znaků.
a)     Pokud se podíváme na výkres shora, uvidíme půdorys.
b)    Zepředu spatříme nárys.
c)     Z boku je viditelný bokorys.

Hlavní zásady pro zhotovení technického výkresu jsou přesně určeny technickou normou.Nakreslené návrhy musejí být jednoznačné pro každého, kdo s nimi bude pracovat. Pokud se nabízí více možností výsledného tvaru nebo rozměrů, je výkres vadný a návrh nepřípustný.