Odpočinek v knihovně

Všechny služby, které dnes knihovnynabízí, jsou velmi rozsáhlé. Nejde jen o půjčování a informační služby, ale také o vzdělávání. Knihovna vás naučí základy s počítačem, internetem, on-line katalogem a někde umožní i kurz rychlého čtení zdarma. Pro seniory funguje donášková služba, když kvůli věku, nemoci nebo tělesného handicapu nemohou do knihovnu přijít. Nechybí také služby pro tělesně, sluchově i mentálně postižené. Knihovnu má prostě nárok navštěvovat každý.
nabídka knihovny
SEŽENETE KAŽDOU KNIHU
Neexistuje snad knížka, kterou byste v knihovně nesehnali. Pomocí on-line katalogu se nejprve můžete podívat, zda ji nemají v jiné obvodní knihovně. Na svoji průkazku si totiž můžete vypůjčovat ve všech knihovnách vašeho města. Pokud ji nemají v Ústřední knihovně ani v dalších pobočkách, můžete sami podat návrh na doplnění knihovního fondu. Tato skvělá služba vám dává možnost sehnat každý titul, o který máte skutečný zájem a máte pocit, že by zaujal i ostatní čtenáře. Vedoucí oddělení posoudí jeho nákup s ohledem na finanční možnosti. Ty, které zakoupit nelze, vám zajistí pomocí meziknihovní výpůjční služby, to znamená z ostatních knihoven naší celé republiky.
otvor z knih
NEJLEPŠÍ RELAXACE
Nejlepší na knihovně je její zvláštní prostředí s přímo posvátným tichem, prokládaným jen šustěním obrácených stránek. Jakmile sem vkročíte, ani vás nenapadne spěchat. Stres a špatná nálada mizí jako mávnutím kouzelného proutku. Knihovna má svůj vnitřní svět, který poskytuje odpočinek ve chvílích únavy, odreagování po pracovním vypětí a zapomenutí vlastních starostí. Najdeme tu spoustu přátel v podobě každé knihy, kterou vezmeme do ruky. A někdy se tu spřátelíme doopravdy, neboť tu většinou potkáváme stále tytéž zapálené čtenáře, hledajícíklid a pohodu v dnešním stresujícím světě. Knihovna nám zaručuje mnoho příjemných chvil s tituly, které jsme si v ní vybrali.