Přináší podnikání v životě zaměstnání více radosti?

V první řadě by se měl člověk skutečně zamyslet nad tím, zdalipak je schopen unést každodenní nátlak možnosti úpadku či nějaké dlouhodobé stagnace ve výrobě. Jestlipak on sám dokáže čelit takovýmto nepříjemnostem a hrdě se s nimi poprat, zanechat klidnou hlavu a v průběhu následujících dnů dát situaci opět do pořádku, aby se podnik udržel a neupadl úplně. To chce sílu, nemyslíte?
radost ze spolupráce
 
Dalším oříškem je vést spokojený kolektiv spolupracovníků, udržet si přátelské vztahy na pracovišti, které vedou nejen k lepší produktivitě, ale i většímu pocitu bezpečí, kterého si v dnešní uspěchané době každý neskutečně cení. Není nad to se totiž jednou za čas někomu svěřit s pocitem vyhoření, ztráty kontroly nad běžnými činnostmi, velkým nátlakem na sebe samotného anebo jinou formou (nejen) pracovních problémů. Daleko častěji si člověk přináší do zaměstnání řadu osobních problémů, se kterými je zapotřebí umět bojovat. Vést zaměstnance je totiž jedna z nejdůležitějších potřeb správného fungování v dané oblasti práce. Vedoucí zaměstnavatel by totiž neměl nahlížet na zaměstnance jako na skupinku lidí, ale především znát každého pracovníka jako individuální osobnost. Pak dokáže nahlížet do případných problémů, šikaně na pracovišti a objevovat příčiny přetrvávajících problémů anebo si naopak udržet neustále správný chod na place.
 muž s bitcoinem
Naskýtá se ještě spousta dalších zásad, jež by se měly v praxi dodržovat, chce-li zaměstnavatel, aby firma pracovala na plné obrátky. Pomůže nám lehce si je nastínit. Patří zde především:
 
·         systematický tlak na pracovníky
·         dodržení časového termínu
·         veřejné zdůvodnění nesplnění úkolu
·         uznat chybu, nést následky, poučit se
·         hodnocení výsledků odvedené práce
·         kvalifikace zaměstnavatele a jeho zaměstnanců
·         nepřetržitý rozvoj a umění vylepšovat
·         vedení porad
·         jít zaměstnancům příkladem
·         udržet si odstup od zaměstnanců
·         mít autoritu a respekt v dané míře
·         nelítostné propouštění zaměstnanců bez snahy polepšit se
·         stimulace (odměny, nároky, prodloužená dovolená,…)
·         kontrola nákladů, přehled, limitace
·         pracovní diář, úklid, organizace
 
Jedná se ještě o další pořádnou nálož zásad, se kterými by měl být každý vedoucí ještě před započetím své kariéry seznámen. My bychom však, coby laici, mohli považovat tenhle malý výčet pravidel za uzavřený. A vy ostatní…jdete do toho??