Co přesně znamená možnost kulturního vyžití


S termínem „kulturní vyžití“ se setkal v podstatÄ› každý z nás. VÄ›tÅ¡inou o nÄ›m mluvíme, pokud se například stÄ›hujeme do jiného mÄ›sta. OvÅ¡em mnoho lidí stále tápe, co vÅ¡e si má pod tímto pojmem pÅ™edstavit. Není totiž ani zdaleka tak jednoznaÄný, jak by se mohlo zdát.

 

Tím, co nás jako první obvykle napadne, je přítomnost zařízení jako je kino, divadlo Äi knihovna. A je pravdou, že tyto jsou tím nejzákladnÄ›jším, co nás napadne, pokud jde o kulturu. Pravdou vÅ¡ak je, že to ani zdaleka nevystihuje vÅ¡e, co se pod tímto pojmem skrývá.

 

popcorn v kinÄ›

 

Musíme totiž uvážit, že pod kulturu nepatří pouze sledování divadelních pÅ™edstavení Äi Ätení, ale také nÄ›které sportovní disciplíny. I ony se dají považovat za kulturu, a proto sem lze zaÅ™adit například i nejrůznÄ›jší stadiony a cviÄiÅ¡tÄ›. Zde se mohou realizovat ti sportovnÄ›ji založení.

 

Také je potÅ™eba uvažovat vÄ›k. Je jasné, že dospÄ›lého bude bavit nÄ›co jiného, než dítÄ›. To ostatnÄ› můžeme vidÄ›t i v rozdílech mezi dÄ›tskými filmy a tÄ›mi urÄenými pro dospÄ›lé. Pokud jsme tedy rodiÄi, mÄ›li bychom se zajímat i o to, zda zde bude mít co dÄ›lat i náš potomek. I pro nÄ›j je totiž dobré, pokud bude „chodit za kulturou“, samozÅ™ejmÄ› úmÄ›rnou jeho vÄ›ku. Například malé dítÄ› nejspíš nebude příliÅ¡ moudré ze „Zkrocení zlé ženy“, ale na Hurvínka nebo KaÅ¡párka se podívá rádo.

 

obrazová galerie

 

Patří sem také nejrůznÄ›jší akce a festivaly, které mÄ›sto pořádá. Jejich poÄet a kvalita se vÅ¡ak mezi jednotlivými obcemi znaÄnÄ› liší. Než tedy nÄ›jaký navÅ¡tívíme, je dobré se zajímat, jak to na nÄ›m vlastnÄ› vypadá, abychom pak nebyli zklamaní.

 

Pokud tedy nÄ›kde Äteme, že dané mÄ›sto nabízí bohaté kulturní vyžití, mÄ›li bychom se zajímat, zda je to pravé pro nás. Jinak totiž hrozí, že budeme s tím, co máme k dispozici, zklamáni. A to by byla Å¡koda, a nejen pro nás. Každý by mÄ›l totiž mít možnost se jít nÄ›kam pobavit. ProspÄ›je to nejen naší psychice, ale i naÅ¡emu tÄ›lu.