Kulturní aktivity seniorů

Odchod do starobního důchodu bývá přijímán dvojím způsobem. Jedné polovině se naprosto zhroutí dosavadní způsob života. A s volným časem, který nastane, si nedovedou vůbec poradit. Druhá polovina se do penze těší. S představou, co všechno po lze v tomto čase podniknout. Aktivity, na které, vzhledem k pracovnímu nasazení a starostí o rodinu, neměli dost času. A pokud jenom trochu zdraví dovolí, důchodový čas lze prožít nejen starostí o zahradu, ale rovněž dalším vzděláváním, cestováním a návštěvami kulturních akcí. Ať už sami, nebo rodinou a přáteli.

Spokojené stáří

Jednou z oblíbených aktivit seniorů, kteří mají rádi divadlo a kulturní akce, je mimo oblíbených návštěv jednotlivých kusů možnost se přihlásit do Seňor klubu. Který se schází přímo v divadelním klubu. Pravidelně, jednou za týden, mají všichni zájemci neopakovatelnou příležitost se scházet se známými hereckými osobnostmi na besedách. Ve kterých se senioři dozvídají o všem, co se v divadle odehrává, než se zvedne opona. Další možností, jak se dozvědět o kultuře mnohem více, je Akademie třetího věku s tímto zaměřením. Cyklus přednášek, které probíhají ve čtrnáctidenních intervalech, a návštěvník má možnost se seznámit s historií a vývojem jednotlivých divadelních žánrů. Na letošní rok je naplánován obor Muzikál, který povede známá divadelní  dramaturgyně. Ateliér pro divadelní představení připravuje každoročně rovněž Seniorské divadelní studio, které je určeno všem, kteří mají zájem rozvíjet svoje dramatické dovednosti.

Návštěva kulturní památky

Ať už je to tvůrčí psaní, aktivity sociální či relaxační techniky. Velký důraz je kladen na společné sdílení kulturních zážitků. A na svoje si tu přijdou všichni, kdo rádi zaznamenávají vzpomínky. Ať už vlastní či rodinné. Pod zkušeným vedením je mohou zpracovat i do knižní podoby. Senioři, kteří rádi cestují, mohou spojit příjemné s užitečným. Během svých výprav, ať už autem, autobusem, vlakem či letadlem, mohou navštěvovat kulturní zařízení a historické památky, nejen u nás, ale po celém světě. A přizvat na ně i svoje vnoučata. Která jim budou dělat příjemnou společnost. Bývají to nejlepší a nejzábavnější výlety. A dětem se tak rozšiřují obzory, protože mnohé informace využijí i ve svém studiu. Nehledě na přivezenou fotodokumentaci, která je bude těšit i v dospělém věku.