Mám nárok na kindergeld?

Pokud pracujete v Německu a máte děti, zbystřete. Věděli jste, že máte nárok na takzvaný Kindergeld? Nejedná se přímo o sociální dávku, ale o příspěvek, který je na děti vyplácen pomocí rodinných fondů. Tento příspěvek náleží každému dítěti již od jeho narození.

Máte na příspěvek nárok i v případě, kdy nebydlíte v Německu, ale pouze za prací dojíždíte? Ano! I takzvaní pendleři mají na tento příspěvek nárok. Rozhodující totiž není vaše trvalá adresa bydliště, ale to, zdali odvádíte v Německu daně či nikoliv. A pokud v Německu pracujete, účastníte se odvodu daní.

holčičky

Žadatelem o příspěvek nemusí být jen rodiče, může to být také samo dítě, které již dovršilo věku 18 let.

Jaká je výše tohoto příspěvku? Od roku 2023 je příspěvek na dítě ve výši 250 euro. Zatímco dříve byly příspěvky vypláceny s rozdílem v případě, že se jednalo třeba již o třetí nebo čtvrté dítě, od tohoto roku je nově ustanovena pevná částka 250 eur, ať už mají rodiče, kolik chtějí dětí.

Na příspěvek máte nárok, pokud vaše dítě ještě nedovršilo osmnácti let, a to již od jeho narození. Příspěvek vám náleží za celý měsíc, kdy se dítě narodilo. To znamená, že pokud se vaše dítě narodí třeba 30.6., dostanete 250 euro za měsíc červen a v červenci již dostanete další příspěvek.

děti

Po dosažení 18 let můžete stále pobírat příspěvek na dítě, a to až do jeho věku 21 let, ale jen v případě, kdy je zapsán na úřadu práce. Dítě si k tomu může i přivydělávat, a to až do výše 450 euro měsíčně.

Pokud po dovršení 18let dítě stále pokračuje ve studiu, je možno na něj pobírat příspěvek až do dosažení 25 let. Po dosažení věkové hranice 25 let lze pobírat příspěvek jen u případů, kdy trpí dítě nějakým zdravotním postižením, a to jen v případě, že se toto postižení objevilo již před dosažení věku 25 let.

Více o příspěvku si můžete přečíst na Kindergeld https://www.preklady-nemeckeho-jazyka.cz/de/kindergeld/.